16 okt. 2009

Rapport Träff 1

Isarna smälte pulserande ner till en liten strimla framför våra förskräckta ögon när bilderna av Arktis utveckling under 30 åren snabbspolades på datorn av Sven Heijbel från Wake-up-call. Tur att Oleg Izyumenko från 350.org bara en liten stund senare presenterade den globala klimatrörelsen - det ingav hopp och en känsla av möjligheten att tillhöra något stort och häftigt.

16 unga KFUK-KFUM:are från Malmö i söder till Umeå i norr träffades under 3 intensiva dagar i Torna-Hällestad utanför Lund för att lära oss mer om klimatfrågan och förbereda vårt deltagande i COP15 – FN:s klimattoppmöte.


Helgen bestod av workshops och föreläsningar. Vi lyssnade på Sven Heijbel, Oleg Izyumenko och Jonathan Sundqvist från Wake-up Call och 350.org, Anna Mølgaard Thaysen från Danish Church Aid, och KFUK-KFUM:s generalsekreterare Patrik Schröder. Vi lärde känna varandra i gruppen och hade workshops kring arbetssätt och vision, och delade sedan in oss i 3 fokusgrupper och delade upp ansvarsuppgifterna. Danne Carlson från Sensus berättade om Sensus och Folkbildningsnätet som vi ska använda för att kommunicera.

Oleg som pratade om den globala kampanjen 350 www.350.org lyckades få oss väldigt tända på deras budskap och vi i Yclimateaction beslutade oss för att ställa oss bakom deras krav på max 350 ppm koldioxid i atmosfären. Vi avslutade därför hela helgen med ett 350-race: hur många 350-bilder kan vi göra och fota med en kamera, på en halvtimme. Det blev 34 stycken!
Helgens resultat blev; fokusgrupperna internationellt, nationellt och logistik; namnet Yclimateaction, 34 stycken 350-bilder samt 16 superpeppade KFUK-KFUM-klimataktivister!


Caroline Steen om fredagen 4/9
Fredagen fokuserade på utbildning och information och inleddes med ett välkomnande från Elin, en snabbpresentation av oss deltagare, en mycket övergripande presentation av projektet samt praktisk information. Därefter följde ett föredrag från Sven Heijbel från Wake Up Call, en organisation som arbetar med att försöka öka medvetenheten kring klimatfrågor hos ungdomar och kanalisera in vilja och energi i nya eller redan existerande projekt. Sven berättade om sitt eget ”uppvaknande” och gav ett litet motivationsföredrag om hur viktigt engagemanget är. Han gick vidare till att prata om klimatförändringar och visade bland annat bilder av hur Arktis har förändrats de senaste åren på grund av förändringar i temperaturen. Vi fick även en introduktion av 350.org, COP-15 och Global Day of Action.

Efter Sven fick vi lyssna på Oleg Izyumenko från 350.org. Han har varit aktiv miljöaktivist länge och berättade mer ingående om de risker som jorden är utsatt för, vilket gav en ganska mörk bild av dagsläget. Sedan presenterade han 350.org och det globala engagemanget som katalyseras i organisationens aktioner världen över, och visade att klimatengagemang kan vara allt från enorma aktioner till enskilda individers idéer. Även Oleg presenterade den fakta som står bakom 350.org:s ställningstagande; att deras mål är 350 ppm (parts per million) koldioxid i luften, till skillnad från IPCC:s mål på 450 ppm (i nuläget är koldioxidhalten i luften 390 ppm). Han hävdade att det knappt skulle vara tillräckligt att stoppa alla utsläpp helt nu, om man ville åstadkomma en tillräcklig förändring. Han menade också att de överenskommelser som kommer nås vid toppmötet inte kommer vara tillräckliga för att rädda de som är allra mest utsatta.

I samband med Oleg och Svens föredrag fick vi göra en övning där vi delade in oss i aktörer i en grupp; producenterna, entreprenörerna, administratören och ”integratörerna”, och utifrån grupper med de olika rollerna brainstorma kring olika möjliga 350.org-aktioner.

Efter lunch lyssnade vi på Jonathan Sundqvist, en kille som via AdoptaNegotiator.org blivit negotiatior-tracker och via sin organisation följde en klimatförhandlare för att dokumentera vad som hände i samband med olika förhandlingar. Han gav oss en viss insyn i hur det kan vara att befinna sig ”where the action is”, berättade om FN:s struktur och vilka roller olika aktörer kan ta i förhållande till förhandlingarna och de olika parterna. Han introducerade oss också för actnow09.eu.

Vi fick även träffa Anna från Danish Church Aid som är med och organiserar för civilsamhället under toppmötet. Hon berättade om en del av programmet under tiden vi är där, bland annat då den stora demonstrationen den 12 december, och med henne pratade vi även om mer praktiska aspekter av att befinna sig i Köpenhamn, boende etc. Hon introducerade oss för KlimaForum09, vilket jag uppfattade som en stor, civil bevakning av toppmötet, med diverse aktiviteter, seminarier och liknande, vilken kommer pågå fram till den 20 december.

Vår sista besökare var Patrik, generalsekreterare i KFUK-KFUM Sverige. Han gav oss en introduktion till KFUK-KFUM:s struktur, promotade ROM och försäkrade oss om hans och organisationens fulla stöd. Vi är ju pionjärer på ett nytt område inom YMCA!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar