27 okt. 2009

Uttalande av KFUK-KFUM:s Riksombudsmöte 2009

Som en del av en av Sveriges och världens största och äldsta ungdomsorganisationer - KFUK-KFUM och YWCA och YMCA – åker YclimateAction med World Alliance of YMCA’s till COP-15 i Köpenhamn för att ta ställning för ett hållbart samhälle och en framtid för alla våra medlemmar. Vi representerar miljontals ungdomar i världen och det är vi som kommer att få ta konsekvenserna av de beslut som fattas. Vi anser att de ledare som samlas för att besluta om vår planets framtid har ett ansvar gentemot oss och vi kräver därför en handlingsplan för ett hållbart klimat och en beboelig planet för oss, våra barn och våra barnbarn.


Klimatförändringarna är något som berör oss alla. En temperaturhöjning med två grader på 50 år låter för ett otränat öra inte som något större problem, men när konsekvenserna av dessa två grader står klart ser bilden lite annorlunda ut. Isen på Arktis har aldrig varit mindre än nu, och när isen smälter bildas vatten som höjer havsnivån. Om detta får fortsätta hotas flera ö-nationer av översvämningar, vilket leder till flyktingkatastrofer. Temperaturhöjningen leder i förlängningen till rubbningar i ekosystemet, vilket kan leda till att de förutsättningar som den mänskliga arten kräver för att kunna leva på vår planet inte längre kommer finnas. Det finns alltså en risk att jorden inom en snarare framtid än vi kan föreställa oss, inte längre kommer vara beboelig för oss människor. Vilka är det som kommer att få möta den verkligheten? Jo, vi som idag är unga.

YWCA och YMCA är en av världens största ungdomsrörelser och representeras i majoriteten av världens länder. Deltagarna på KFUK-KFUM’s riksombudsmöte 2009 vill inte bara vädja om en hållbar framtid för oss själva, utan för alla medlemmar världen över. Och vi nöjer oss inte där. Vi vill att alla världens unga, oavsett tillhörighet till YWCA/YMCA eller ej, som inte kommer att ha möjlighet att vara med i Köpenhamn och påverka, ska ha rätt till en framtid. 

Deltagarna på KFUK-KFUM’s riksombudsmöte 2009 anser att Sverige bör vara ett föredöme i klimatfrågan, då vårt land har de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att ta täten i utvecklandet av lösningar på de problem vi har framför oss. Vi vill se en kraftig reduktion av utsläppen av växthusgaser. Sverige bör även i största möjliga mån stödja utvecklingsländer i omställningen och verka för ett globalt engagemang och en internationell solidaritet i klimatfrågan.

KFUK-KFUM arbetar utifrån konceptet ”Body, Mind & Spirit” för att främja ungdomars utveckling på ett fysiskt, intellektuellt och själsligt plan. Klimatfrågan är en naturlig del av detta koncept då det handlar om att visa respekt för och ta ansvar för sin omvärld, ett viktig mål för KFUM-KFUKs verksamhet. Vår organisation vill lära ungdomar solidaritet över gränser, oavsett om det handlar om nationer, etniciteter eller andra skiljelinjer som dagens unga möter, och främja en gemensam ”spirit”. Klimatfrågan är viktig för oss och vi är beredda att använda både body, mind och spirit för att stoppa klimatförändringarna och skapa ett hållbart samhälle för alla. Vi kräver av dagens ledare att de ger morgondagens ledare en rättvis start.

Det är vår framtid det handlar om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar