8 dec. 2009

..Att påverkas och att påverka..

Många människor med olika nationaliteter, aktivism, hoppfullhet, långa dagar, side-events och läckta dokument som avslöjar den verkliga agendan i Köpenhamn.

Under andra dagen under klimatmötet så har hemlig förhandlingstext läckt ut, som avslöjar den verkliga agendan i Köpehamn. De hemliga texten har tagits fram av rika länder och ge fördelar åt rika länder, genom mer makt, överge Kyotoprotokollet och ge rika länder rätten att släppa ut mer växthusgaser än fattiga länder.

Dagen har varit idag har varit lång, spännande, lärorik och frusterande.

En stund kände jag mig lite uppgiven. Men jag bestämde mig för att inte ge upp och tappa hoppet. På plats här i Köpenhamn finns så många drivna, grymma personer som kämpar för klimatet, ett rättvist klimatavtal och vår gemensamma framtid.

Jag känner hopp igen och fortsätter att påverkas och påverka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar