10 dec. 2009

Förhandlingar

I skrivande stund pågår förhandlingar om Kyotoprotokollets framtid, här i den sal jag sitter i. Många utvecklingsländer har uttalat sig skarpt för att utvecklade länder måste sänka sina CO2 utsläpp med minst 40% år 2020 jämfört med 1990.
-Utvecklade länder har ett historiskt ansvar för hur situationen ser ut idag och måste agera nu, sade Bolivias delegat, till exempel.
Anmärkningsvärt är att inte ett enda utvecklingsland har uttalat sig i denna fråga.. Vågar de inte? Inser de inte sitt ansvar, att 20% som EU föreslår inte räcker? Eller sitter de med ett ess i ärmen som de snart levererar?

I kontrast med vad Sveriges EU-ordförandeskap ofta säger, nämligen att EU är ett lokomotiv i klimatförhandlingarna förefaller EU snarare vara en bromskloss, tillsammans med bl.a. USA.

Ska minst sagt bli spännande att se vad förhandlingarna leder till. Känns i alla fall grymt att vara på plats och visa unga kräver ett starkt avtal här i Köpenhamn.

Idag har vi från KFUK-KFUM tillsammans med över 1000 andra unga tagit på oss orangea t-shirts och förmedlar tre budskap till delegatera: vi kräver "intergenerational justice", d.v.s. att kommande generationer ska ha samma rätt till jordens resurser som dagens generation; att sträva mot 350 ppm CO2 i atmosfären; samt att "survival is not negotiable!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar