21 sep. 2009

Why Climate Action?

Världens ledare förhandlar om mänsklighetens vara eller icke vara.

I december samlas världens ledare på FN:s klimatkonferens COP 15 i Köpenhamn, för att enas om hur vi ska ta oss ur klimatkrisen. Förhandlingarna innan Köpenhamn har gått trögt men tack vare den snabbt växande globala klimatrörelsen av framför allt unga människor ser framtiden inte helt nattsvart ut. Ju fler vi är som ansluter oss desto tydligare blir budskapet – vi kräver att ledare världen över tar sitt klimatansvar och jobbar för att lämna över en beboelig planet till oss unga!

Nu har även KFUK-KFUM hoppat på tåget! Den nystartade föreningen KFUK-KFUM Plattform har i dagarna dragit igång projektet YClimateAction, där 10 svenska ungdomar kommer att närvara inne på COP 15 under förhandlingarna. World Alliance of YMCA's har gett projektgruppen i uppgift att vara med och ta fram ett klimatuttalande som kommer att framföras å de ca 70 miljoner medlemmarnas vägnar. Detta är stort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar