5 nov. 2009

Dags att värva svenska regeringen?

Statsminister Reinfeldt hälsade i veckan på Barack Obama och USA för att prata klimatavtal och passade samtidigt på att ge honom en baskettröja från Stockholm 08.

Gissa EN gång vilken organisation som den basketföreningen tillhör?

Just det, KFUK-KFUM! De har dessutom sin hemmabaskethall i Fryshuset, samma lokal som ROM(årsmötet för KFUK-KFUM Sverige) hölls i i början av oktober.

Idag verkar han ha fortsatt till Indien, hoppas att han har fler 08-tröjor med sig på resan!

Nu är det dags att skriva ett brev till miljöministern om den här nyligen beslutade naturgasledningen från Ryssland till Europa. Jag vet nämligen att den ledningen inte på något sätt alls kommer att minska växthusgasutsläppen, varken i Europa eller i Världen.

Tanken med COP15 och Kyotoavtaletsersättare är att minska växthusgasutsläppen och med tanke på all klimatkunskap som finns idag vet vi att all världens verksamhet behöver bli mer energieffektiv. Jag tycker att det är dags att miljöministern börjar prata klimatpolitik med Ryssland så att fler länder kan ta politiska beslut som främjar oss som är unga idag i framtiden.

Packa måste jag också, Vidablick- see you tomorrow!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar