12 dec. 2010

Cancun avtalen

För mer info se gårdagens info.

* Köpenhamnsackordet och Kyotoprotokollet är båda med. KP förlängs med ett år.
* Transparens, MRV för Utvecklingsländerna
* CCS i CDM
* REDD+ står med. Diskussionerna fortsätter för att lösa frågor om fallgroparna. Jag återkommer om REDD+ och LULUCF info när jag vet säkert hur det blev bestämt med finansiering m.m. Just nu är jag förvirrad om hur det egentligen blivit med baselines, safeguards, loopholes, finansiering m.m.
* Klimatfond under UNFCCC men Världsbanken har inflytande. representanter från både utvecklingsländerm och utvecklade länder leder arbetet med fonden. Hur mycket pengar som ska komma dit bestämdes i Köpenhamn, men var de ska gå och från vilka länder de ska komma har inte bestämts.
* 2 gradersmål. Utvärdera om 1,5 gradersmål senast klart år 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar