10 dec. 2010

EU-mote

Jag och darmed Y Climate Action ar med i natverket European Youth Climate Network (EYCN), som drog igang i Cancun ordentligt i mandags. I onsdags kvall hade vi ett mote med tva belgiska ministrar. Det var ett trevligt mote, dar vi forde dialog om motet.

I dag var jag en av tre fran EYCN pa ett mote mellan Parlamentariker och NGO:s. Jag kan inte saga att jag hangde med i de snabba svangarna, men det blev inte mycket sagt. Bade parlamentarikerna och NGO-medlemmarna fragade sig hur man kan komma ur dodlagena dar USA och Kina inte vill ga med pa lagliga avtal och dar Japan stoppar upp processen genom att vagra en andra atagandeperiod av Kyotoavtalet efter ar 2012. Det diskuterades hur man kan fora en god klimatpolitik inom FN, men ingen kom upp med nagot svar. Diskussionen var i form av att "om alla gar med pa ett multinationellt avtal blir det bra"... Smart tankt...

En kvinna som kom fran en av de sma onationerna som ar sarskilt drabbade av klimatforandringarna, sa pa motet mellan NGO:s och EU-parlamentariker bland annat att det ar svart for delegaterna fran onationerna att hanga med i motet. Det kommer nya begrepp och forkortningar varje ar, och onationerna har bara 3-5 delegater pa plats. De kanner sig helt lost, sa hon. De har itne kapacitet att fordjupa sig i alla amnen eller ens ha en representant pa alla moten i olika arbetsgrupper och moten som sker samtidigt. Jag forstar dem! Ju mer jag forsoker mig forsta mig pa den har processen desto mer forvirrad blir jag. Dessutom ar det detta sprakhinder som staller till det. Nar folk pratar med olika dialekter och brytningar, om valdigt vetenskapliga begrepp sa blir jag "totally lost". Jag har varit pa seminarier dar jag inte greppat nagonting. Det slutar med att jag mestadels sitter vid datorn for att forsta mig pa begreppen och vad som hander. Men aven dar ar det svart for allt star pa engelska och for att fa reda pa en detalj maste jag lasa milslanga invecklade texter som jag inte forstar en rad av utan att sla upp vartenda ord. Darfor forsoker jag fa tag i svenska texter, men det ar ont om det.

For Y Climate Actions skull hoppas jag att det blir manga som ar intresserade av att aka till Sydaftika pa COP17 nasta ar, for det skulle vara bra med fler folk som kan forsoka forsta sig pa detta tillsammans. Det behovs en masterexamen och att jobba heltid med dessa fragor for att forsta allt. Men kanske satter jag for hoga krav pa att forsta. Det ar manga unga som bryr sig om var framtid och har kommit hit for att de bryr sig, ar frustrerade och vill forandra. Jag kanske har fel, men jag tror inte att alla unga (inte aldre heller!) har forstar sig pa allt eller ens huvuddragen i forhandlingarna. Men genom att vara har kan de paverka pa det omrade de kan, eller geneerellt, genom att de vet att de vill ha ett lagligt bindande, rattivst avtal. Vad det innebar behover vi faktiskt inte veta - bara att vi vill att de som har detta som jobb ska gora nytta - Nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar