11 dec. 2010

Hander saker

Det kanns som en valvaka ganger 100. Hur ska det bli? Det finns tva Workinggroups AWG-KP (som forhandlar om Kyotoprotokollet) och AWG-LCA (som forhandlar om UNFCCC:s, Klimatkonventionens, framtid). Tanken med dessa tva ar att de tillslut ska bli ett avtal. Men nu diskuteras dessutom Kopenhamnsackordet som en tredje text.

Tva texter har for nagra timmar sedan kommit ut fran AWG-KP och AWG-LCA. Dar diskuteras ett ar till med Kyotoprotokollet och att en klimatfond ska inrattas. Nu om tre minuter ska Presidenten for motet prata och det ar liv och rorelse har pa Moon Palace. Kameror overallt. Nu kommer alla lander att fa saga sitt om dessa tva texter och forhandla om dessa. Det beraknas halla pa hela natten och fram till morgonen i morgon. Klockan ar nu halv nio pa kvallen lokal tid.


Det drar ut pa tiden. Forst har det dragit ut pa tiden lange for att texterna ska bli klara. Nu vet jag inte varfor det inte startar. Denna presentationen av president Espinosa (president for COP16) skulle startat klockan 20.00. Sen blev det 20.30 och nu star det att det ska borja 21.00...


Espinosa drog igång mötet ungefär kvart över tio. Mexiko har under hela mötet blivit rosat som ett bra värdland som jobbat som brobryggare mellan rika och fattiga länder. Espinosa med flera har jobbat hårt före mötet att bygga upp förtroendet som brast i Köpenhamn, då utvecklingsländerna kände att de inte hade någon makt och att inte de utvecklade länderna lever upp till sina förfoganden. På mötet i dag fortsatte rosandet av värdlandet. Det tar bara sådan tid när varje talare ska börja med att tacka i en minut...

De mest omtalade länderna just nu är faktiskt inte USA och Kina, utan Japan, Kanada och Bolivia. Japan för att de inte vill gå med på en andra åtagandeperiod av Kyotoprotokollet (Det vill inte Kanada och Ryssland heller). Kanada för många anledningar, bland annat för deras klimatpolitik gällande oljesand, och för att de inte tycker att historiskt ansvar är så viktigt, de vill överlag inte åta sig utsläppsminskningar. Bolivia för att de genom att kräva ett starkt avtal där de rika länderna ska ta sitt ansvar fullt ut anses stoppa upp förhandlingarna. Det är helt enkelt svårt för länderna att kompromissa. Men det är just en väldig kompromiss som det just nu förhandlas om. Espinosa med flera har försökt fått alla nöjda och glada, vilket lett till förhandlingstexter som är luddiga och inte säger så mycket. Men som alltså öppnar upp för en klimatfond under Klimatkonventionen. Texterna talar också om en förlängning av Kyotoprotokollet, men inte hur länge den tiden ska vara jag har hört att det bara kan gälla ett år till efter 2012 för att spara tid, men jag vet inte hur det tillslut blir. En fråga som förhandlas är hur åtagandena ifrån Köpenhamnsackordet ska kunna bli lagligt bindande. I förhandlingstexterna står det också om det väl omtalade ordet TRANSPARENS. Det innebär att även utvecklingsländerna öppet ska redovisa vad de gör för klimatet. Hur det blir med förhandlingarna får vi veta i morgon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar