1 dec. 2010

Allmanna ordforklaringar

Lite ordforklaringar som kan vara bra att veta for framtiden pa denna blogg:

* Cancun messe: stor byggnad dar mestadels NGO:s haller till och har bas (ska vara en ring over a:et) och dar side-events ager rum. Pa cancun messe sitter jag nu, och anvander en av datorerna pa datorladskapet har. Pa Maries dator har vi vara fina sista bokstaver i vart svenska alfabet. Jag hoppas ni star ut med detta just nu.

* Moon Palace: dar halls forhandlingarna. 15-20 minuters bussfard Cancun Messe.

* NGO: Forkortning for Non-Governmental Organisation. Icke-statlig organisation. Jag och Marie ar har med en icke-statlig organisation, KFUK-KFUM! Andra icke-statliga organisationer fran sverige pa plats har ar Svenska kyrkan och Naturskyddsforeningen. Jag vet annu sa lange inte om det ar fler svenska NGO:s har. NGO:s ar pa plats for att lobba for sina asikter, eller for att dokumentera forhandlingarna och sprida vidare kunskap hemma i Sverige. KFUK-KFUM ska inte ta partipolitisk stallning och egentligen inte sa mycket politisk stallning alls, men vissa grundlaggande varderingar kampar vi for - global rattvisa och en trygg och saker varld for ungdomar nu och i framtiden ar tva av sadana varderingar. Vi samarbetar med en del andra NGO:s, som 350, Svenska Kyrkan och scoutorganisationer. Scoutorganisationer eftersom KFUK-KFUM har samarbete med dem i andra fragor, da KFUK-KFUM sjalv har scouting. Svenska Kyrkan stottar vi for att KFUK-KFUM ar en kristen organisation, for att Svenska Kyrkan hade riktigt bra arbete i Kopenhamn och for att de delar vara varderingar. De fortsatter i ar med kampanjen "Time for Climate Justice".

* 350 Organisation som pa bara nagra ar blivit stor och slagkraftig over hela varlden. Bra marknadsforing och ett tydligt budskap har gett resultat. http://www.350.org/. Kolla in bilderna pa hemsidan och ni ser hur 350 lyckats samla manniskor fran hela varlden for att formera sig till siffroran 350 och ta kort pa det. 350 star for maxgrans apa 350 ppm (parts per million) koldioxidekvivalenter i luften. Enkelt uttryckt kan man saga att nar det ar over 350 ppm CO2 (koldioxid) i luften ar det FOR MYCKET. Nu ligger vi pa 390 ppm. KFUK-KFUM stottade och jobbade i Kopenhamn tillsammans med 350, vi fortsatter stotta dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar