12 nov. 2009

Rapport Träff 2

Sedan träffen i som hölls i Skåne har grupperna (studiecirklarna) ”nationellt”, ”internationellt” och ”logistik” arbetat tillsammans med Folkbildningsnätet som samlingsplats. Två av deltagarna har av olika skäl valt att inte fortsätta i projektet samtidigt som fler (4) har kommit till.Träff 2 hölls helgen 6-8 november på KFUK-KFUM Vidablick i Bankeryd utanför Jönköping.  Det var en typisk svensk hösthelg där stugan som vi var i var fylld av engagemang och samarbete på alla nivåer. Som mest var vi 11 deltagare (Elin, Anna, Filippa, Claes, Matilda, Marie, Caroline, Rebecka, Simon, Karin och Stefan) på plats. Under helgen höll Caroline och Rebecka (från lägergården Brevik), i samarbetsövningar för att stärka gruppen. Samarbetsövningarna är något som vi också kom fram till att vi ska ta med oss till Köpenhamn och COP15 för att se till så att vi kan bidra till entusiasm och ökat samarbete mellan de som deltar. På fredagskvällen åt vi en gemensam middag, testade bredbandet och installerade oss i stugorna som vi bodde i under helgen.

När lördagsmorgonen grydde steg vi upp för att komma igång så tidigt som möjligt. Då flera i gruppen var nya så gjorde vi några lära-känna övningar utomhus innan vi slutade med hav och haj – mycket uppskattat! Som mötesstart på lördagen presenterade grupperna vad de gjort och vad som har hänt sen sist vi träffades. Bland annat har KFUK-KFUMs Riksombudsmöte gjort ett uttalande, baserat på vårt förslag. Flyers har tillverkats och delats ut, föreningen Plattform (som Yclimateaction kommer att drivas genom) har fått fler medlemmar och flera av oss har deltagit på helgutbildningar som rör COP15 bland annat LSUs konferens. Det har informerats på ROM, i våra föreningar och på nätet om vårt projekt dessutom har vi också en blogg som vi skriver på. Det har varit mycket kontakt med Janet på WYMCA som koordinerar vår medverkan på COP15 om vad som förväntas av oss på COP15. Vi har också fått klartecken på att bo på Vesterbro hostel, en del av Danmarks KFUM-KFUK, under COP15 veckan. Dessutom har vi kollat mat, säkerhet, profilkläder och resande under den veckan.

Samtidigt som vi presenterade vad som har skett sen sist diskuterade vi även frågor som kommit upp både från grupperna och direkt under presentationen. Det gjorde att vi strax innan lunch delade in oss i nya grupper och arbetade kring nya frågor; information och kommunikation, demonstration och säkerhet, program, logistik samt kunskap.  Tyvärr fungerade inte bredbandet på lördagen och söndagen men vi kom fram till många kloka beslut efter diskussioner i gruppen i alla fall.

Efter lunchen och ytterligare några samarbetsövningar fortsatte vi att arbeta i grupperna med små avbrott där vi presenterade vad vi kommit fram till samt diskuterade uppkomna frågor och gav direkt respons till grupperna om viktiga saker. Vi insåg behovet av att samla ihop information som rör COP15 i någon typ av mapp som ska innehålla säkerhetsplan, kartor, scheman och andra rolig och/eller nyttig information. Allt som finns i mappen ska finnas på googlegruppen också. På WYMCAs förmöte den 6 december ska mappen delas ut samt gås igenom. De av YClimateactions medlemmar som inte kunde delta under helgen fick en kontaktperson som ska informera dem om helgen och arbetet hittills och se till så att de hamnar i någon typ av grupp innan december.

På söndagen beslöt vi oss för att fastställa de nya grupperna (studiecirklarna) och därigenom fokusera på saker som vi måste arbeta med innan vi träffas i Malmö lördagen den 5 december. De nya grupperna har hand om Info och kommunikation, Kunskap och ”mappen” samt Logistik och säkerhet. Vi bestämde oss också för att lämna Folkbildningsnätet som arbets- och träffplats eftersom det inte riktigt fungerar som vi vill att det ska fungera och istället skapa en googlegrupp som är lite mer anpassat till våra behov.

Vi diskuterade också vad syftet är att vi åker till COP15; vad ska vi göra där och vad ska vi ta med oss tillbaka?

Vi anser att syftet är att:
o    Delta på mötet och få en inblick i vad vi har för möjligheter att påverka.
o    Lära oss av mötet och ta med oss både erfarenhet av processen och mötet tillbaka till KFUK-KFUM.
o    Lära oss (få) men också delta (ge) i actions, ”fylla upp” i demonstrationen
o    Göra YMCA synligt som en stor NGO.
o    Vara ”riktiga” unga på plats och synas som det.
o    Ta det lugnt och ha kul.

Andra saker som vi beslutade om var att beställa profilmaterial i form av t-shirts, två var i olika färger med loggan på framsidan. Varje deltagare får en tröja och på det fjärde mötet som kommer att hållas sista helgen i januari 2010, förhoppningsvis på Vidablick, så kommer det därmed att finnas nytvättade tröjor över till nya deltagare.

Vi satte också upp mål till COP15:
•    Om möjlighet ges prata med viktiga personer och säga ”Jag kommer från YMCA och vi vill…”
•    Lära oss hur man pratar med politiker
•    KFUK-KFUM/YMCA ska synas!
•    Delta i demonstrationen den 12 december och i olika ”actions”
•    Lära oss så mycket som möjligt om processen
1.    Alltid ha representation på briefings
2.    Hålla oss uppdaterade på bloggar. E-listor, kanaler
•    Synas: uppdatera bloggen minst 1 gång varje dag med sammanhängande text (schema)
•    Samla kontakter; gå med i nätverk
•    Ha kul, bli inspirerade! Vara DÄR.
•    Hålla andan uppe och positivt peppa varandra

Innan vi åkte hem på söndagen avslutade vi med ett Skypemöte med Janet där vi presenterade oss och pratade om COP15 och vad som kommer att hända där. Det ska bli otroligt kul att träffas i verkligheten och vara med på COP15 för att se och lära så mycket som möjligt och sen ta med erfarenheterna hem både till oss som deltagare och till KFUK-KFUM som organisation.

Framtill COP15 ska vi:
o    träffas i googlegruppen
o    uppdatera bloggen
o    informera om att vi kommer att åka till COP15
o    göra en klimatkunskapsinventering om vad vi gruppen kan och läsa på så att vi alla har samma grund att stå på
o    skapa one-liners som vi snabbt kan säga till viktiga personer
o    göra säkerhetsplan ifall något skulle hända
o    bjuda in KFUK-KFUMare (särskilt i Skåne) till climate walk i Malmö den 5 december och till att delta i demonstrationen  i Köpenhamn den 12 december.

// Anna Boo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar