7 dec. 2010

Det hander saker i Cancun!

* Artikel 6 under UNFCCC handlar bland annat om och satt att oka medvetandet och kunskapen bland folk om klimatforandringar. En fornyad text i Artikel 6 beslutades det om i helgen. Ungdomar fran YOUNGO hade skrivit texten som gick rakt igenom i forhandlingarna!

* England gar i taten och sager att de ska minska sina vaxthusgasutslapp med 60% till ar 2030, jamfort med ar 1990.

* Kina ar beredd att ga med pa ett lagligt bindande avtal som ska vara en fortsattning av Kyotoprotokollet - om USA gor detsamma! Detta kan vara en oppning i forhandlingarna. Tidigare har Kina inte velat pa nagot satt vara omfattat av ett internationellt lagligt bindande avtal. Jag vet inte varfor de vant nu. En talesperson for Kina sa att "...but now after all this is an international effort... This is a kind of compromise". Citerat fran Reuters.

OBS: Skrivet 9/12: Det har visat sig inte alls vara som Reuters skrev. Det Kina tydligen ska ha sagt var att de, liksom de sa forra aret, ar beredd att gora deras utslappsminskningar till NATIONELL LAG. Lagen galler alltsa i Kina men de tanker inte ga med pa ett internationellt avtal.

Vad har Kina sagt egentligen?

http://www.nytimes.com/cwire/2010/12/08/08climatewire-us-and-china-maintain-polite-disagreement-as-84506.html* Sverige har vant och tycker nu att EU kan oka sitt mal till 30% utslappsminskningar till 2020, aven om ett ambitiost avtal inte blir av. Sverige har varit ett av de lander som kampat for att ha kvar 20%-malet, men i en debattartikel i SvD skrev Carlgren att det ar viktigt att ta en ledande position och hoja ambitionen. Detta har bland annat Connie Hedegaard, EU-kommissionar med ansvar for klimatfragor, sagt sedan i somras.

Sist men inte minst: Jag, Marie, Ricardo och Daniel (Daniel kom i gar, ersatter Natalia som akte i sondags) har haft brainstorming om Y Climate Actions framtid. Vi diskuterade hur projektet kan implementeras i det arbete YMCA Mexiko gor samt i YMCA Latinamerika (paraplyorganisation for nationella YMCA:s i Latinamerika.

Vi pratade om att mejla flera YMCA:s runtom i varlden och beratta om projektet och forsoka starta en hemsida for projektet, som nationella YMCA-hemsidor och Varldsforbundet forhoppningsvis vill lanka till. Pa sidan berattar folk om vad i deras lokala/nationella YMCA-grupper som gors gott for miljon/klimatet. Dar ska finnas tips pa vad man kan gora - stort som smatt.

Ricardo, Daniel och Natalia ar mycket engagerade och drivande ungdomar som verkar vara villiga att arbeta for att integrera klimatarbete i deras existerande program inom YMCA Mexiko. De har god kontakt med YMCA Mexikos president, Fernando. Det var tankt att Fernando skulle komma hit till Cancun men i sista stund behovde han stanna kvar i Mexiko City. Hursom tycker han mycket bra om vart projekt.

Det kanns som att Y Climate Action ar i startgropen pa att bli den internationella rorelse som vi visionerade om infor Kopenhamn. Jag hoppas att det blir verklighet, for som vi alla vet (Sarskilt som foljer internationella moten) sa ar det sa latt att prata, mycket svart att fa det till handlande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar