7 dec. 2010

Kampanj mot Sveriges skogspolitik

Organisationen Avaaz har en kampanj mot Sveriges skogspolitik. I forhandlingarna vill sverige rakna med skogspolitiken som koldioxidsanka (tva pricar over a:et). Pa sa satt behover inte Sverige gora lika mycket for att minska sina koldioxidutslapp - skogen skoter jobbet genom att skog tar upp koldioxid fran luften.

Detta ar ett kryphal i REDD+ som YOUNGO och "the forest group" jobbat mycket med. Ett annat kryphal ar att foretag kan hugga ned regnskog och sedan fa pengar for att planera skog pa den marken. Planterad skog ar inte samma som naturlig skog. I naturlig skog, sarskilt i regnskog finns biologisk mangfald som forsvinner och inte kommer tillbaka nar skog huggs ned. Planterad skog gor inte att den biologiska mangfalden kommer tillbaka. YOUNGO och skogsgruppen har kampat for att det i REDD+ naturlig skog och plantage ska skiljas at.

Ett tredje problem med REDD+ ar att oljeforetag som Shell koper regnskog och darmed ager skogen. Manga ganger koper de skogen fran ursprungsbefolkningar och andra skogsberoende befolkningar som levt i, av och med skogen i hundra- och tusentals ar.

Avaaz kampanj mot Sveriges skogspolitik (som om den gar igenom internationellt blir en del av REDD+ och alltsa paverkar alla lander som omfattas av REDD+) www.avaaz.org/en/sweden_trees_not_tricks/?cl=848279332&v=7684

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar